Thông tin Vinasun

Hội thao truyền thống Vinasun CORP. 2019

Hội thao truyền thống Vinasun CORP. 2019

Hội thao truyền thống Vinasun Corp. năm 2019, nhằm tạo điều kiện cho thanh niên, cán bộ, nhân viên, người lao động rèn luyện thể dục, thể thao nâng cao thể chất, sức khỏe, vui tươi, phấn khởi công tác tốt, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tập thể, cá nhân người lao động.

tong-dai-vinasun
 


Hình ảnh hoạt động

Giọng Ca Vàng 2019 - Phần 1

Video Clips