Kết quả hàng tuần cuộc thi Lái xe tranh tài - Xế hộp trao tay (đợt 2)

06/02/2020, 15:28

Kết quả hàng tuần cuộc thi Lái xe tranh tài - Xế hộp trao tay (đợt 2)

TUẦN 1 - 2020 (6/2/2020 đến 12/2/2020)

1. Số dự thưởng 20966
Lái xe: Hoàng Sỹ Thanh CN: 3 Đội: NQ 33

2. Số dự thưởng 44302
Lái xe: Võ Hải Sơn CN: 6 Đội: NQ 18

3. Số dự thưởng 57057
Lái xe: Lợi Hoàng Sanh CN: 8 Đội: NQ 2

4. Số dự thưởng 81586
Lái xe: Trần Dương Vũ CN: Phú Yên Đội: PY 1

5. Số dự thưởng 59814
Lái xe: Trần Hoàng Toàn CN: 8 Đội: NQ 3

----------------------------------------------------------------------------

TUẦN 2 - 2020 (13/2/2020 đến 19/2/2020)

1. Số dự thưởng 056043

Lái xe:   Nguyễn Hùng Oai             CN: 8                     Đội: 60

2. Số dự thưởng 040912

Lái xe: Phạm Kim Sơn                     CN: 5                     Đội: NQ 54

3. Số dự thưởng 005606 (ĐÃ NGHỈ VIỆC) - 063598

Lái xe:   Trần Văn Tuấn                   CN: 1                    Đội: NQ 16

Lái xe: Dương Chí Vỹ                  CN: 8                   Đội: NQ 59

4. Số dự thưởng 127874

Lái xe: Đặng Trọng Chính               CN: 5                     Đội: NQ 47

5. Số dự thưởng 095073

Lái xe: Nguyễn Văn Thắng            CN: 1                   Đội: NQ 15

----------------------------------------------------------------------------


Trang 4 trên 10 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »