Kết quả hàng tuần cuộc thi Lái xe tranh tài - Xế hộp trao tay (đợt 2)

06/02/2020, 15:28

TUẦN 1 - 2020 (6/2/2020 đến 12/2/2020)

1. Số dự thưởng 20966
Lái xe: Hoàng Sỹ Thanh CN: 3 Đội: NQ 33

2. Số dự thưởng 44302
Lái xe: Võ Hải Sơn CN: 6 Đội: NQ 18

3. Số dự thưởng 57057
Lái xe: Lợi Hoàng Sanh CN: 8 Đội: NQ 2

4. Số dự thưởng 81586
Lái xe: Trần Dương Vũ CN: Phú Yên Đội: PY 1

5. Số dự thưởng 59814
Lái xe: Trần Hoàng Toàn CN: 8 Đội: NQ 3

----------------------------------------------------------------------------

TUẦN 2 - 2020 (13/2/2020 đến 19/2/2020)

1. Số dự thưởng 056043

Lái xe:   Nguyễn Hùng Oai             CN: 8                     Đội: 60

2. Số dự thưởng 040912

Lái xe: Phạm Kim Sơn                     CN: 5                     Đội: NQ 54

3. Số dự thưởng 005606 (ĐÃ NGHỈ VIỆC) - 063598

Lái xe:   Trần Văn Tuấn                   CN: 1                    Đội: NQ 16

Lái xe: Dương Chí Vỹ                  CN: 8                   Đội: NQ 59

4. Số dự thưởng 127874

Lái xe: Đặng Trọng Chính               CN: 5                     Đội: NQ 47

5. Số dự thưởng 095073

Lái xe: Nguyễn Văn Thắng            CN: 1                   Đội: NQ 15

----------------------------------------------------------------------------

TUẦN 3 - 2020 (20/2/2020 đến 26/2/2020)

1. Số dự thưởng 151800

Lái xe:   Nguyễn Quốc Đạt            CN: Bình Dương Đội: BD 4

2. Số dự thưởng 151638

Lái xe: Hà Mạnh Huề                       CN: Bình Dương Đội: BD 3

3. Số dự thưởng 061807

Lái xe:   Nguyễn Văn Thảo            CN: 8                     Đội: NQ 52

4. Số dự thưởng 129551

Lái xe: Phạm Thanh Quan             CN: 6                     Đội: 5

5. Số dự thưởng 235230

Lái xe:   Trương Anh Tuấn             CN: 8                    Đội: NQ 50

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 4 - 2020 (27/2/2020 đến 04/03/2020)

1. Số dự thưởng 263265

Lái xe:   Nguyễn Công Lưu                           CN: Vũng Tàu     Đội: VT 1

2. Số dự thưởng 259620

Lái xe:  Lê Minh Hùng                                     CN: VCAR            Đội: VCAR 3

3. Số dự thưởng 310287

Lái xe:   Nguyễn Hoài Thương                    CN:  6                    Đội: NQ 60

4. Số dự thưởng 070001

Lái xe:  Nguyễn Văn Trung                            CN: Đồng Nai     Đội: DN 5

5. Số dự thưởng 292131

Lái xe:   Lê Hoàng Giang                                CN: 4                    Đội: NQ 34

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 5 - 2020 (05/03/2020 đến 11/03/2020)

1. Số dự thưởng 001059

Lái xe:   Trương Vĩnh Phú                             CN: 1                     Đội: 34

2. Số dự thưởng 381261

Lái xe:  Từ Tấn Tài                                             CN: 5                     Đội: NQ 20

3. Số dự thưởng 354006

Lái xe:   Đỗ Thành Băng                 CN: 1                    Đội: NQ 14

4. Số dự thưởng 250215

Lái xe:  Nguyễn Tuấn Anh                             CN: Đà Nẵng       Đội: 05

5. Số dự thưởng 291242

Lái xe:   Lâm Văn Dần                                     CN: 4                     Đội: NQ 11

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 6 - 2020 (17/09/2020 đến 23/09/2020)

1. Số dự thưởng 471374

Lái xe:   Võ Minh Châu                           CN: 8                     Đội: NQ27

2. Số dự thưởng 193929

Lái xe:  Phạm Tăng Phước Tâm                                            CN: 3                     Đội: 61

3. Số dự thưởng 130070

Lái xe:   Nguyễn Hoàng Danh               CN: 6                    Đội: 65

4. Số dự thưởng 079141

Lái xe:  Nguyễn Thanh Tồng                          CN: Kiên Giang       Đội: KG2

5. Số dự thưởng 426015

Lái xe:   Nguyễn Khánh                                    CN: VCAR                     Đội: VCAR5

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 7 - 2020 (24/09/2020 đến 30/09/2020)

1. Số dự thưởng 499189

Lái xe:   Đỗ Văn Tiên                           CN: 1                   Đội: NQ39

2. Số dự thưởng 304096

Lái xe:  Võ Tấn Cường                                         CN: 6                     Đội:5

3. Số dự thưởng 150407

Lái xe:   Phạm Văn Đồng               CN: Bình Dương                   Đội:  BD2

4. Số dự thưởng 413162

Lái xe:  Nguyễn Minh Hiếu                          CN: Đà Nẵng       Đội: ĐN5

5. Số dự thưởng 538627

Lái xe:   Đặng Anh Hoàng                                  CN: 8                     Đội: NQ3

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 8 - 2020 (01/10/2020 đến 07/10/2020)

1. Số dự thưởng 0023260

Lái xe:   Phan Thanh Lâm                           CN: 3                   Đội: NQ49

2. Số dự thưởng 310985

Lái xe:  Trương Thanh Phong                                         CN: 6                     Đội: NQ60

3. Số dự thưởng 381574

Lái xe:   Nguyễn Đình Sĩ              CN: 5                   Đội: NQ21

4. Số dự thưởng 563885

Lái xe:  Dương Minh Sơn                          CN: 1       Đội: 99

5. Số dự thưởng 587738

Lái xe:   Lê Tuấn Hải                                 CN: 5                     Đội:NQ29

---------------------------------------------------------------------------Trang 7 trên 11 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »