Ban điều hành

TỔNG GIÁM ĐỐC - Bà Đặng Thị Lan Phương
 • Sinh ngày : 05 – 08 - 1969
 • CMND: 022439730 cấp ngày 13/02/2003 tại CA TP HCM  
 • Nơi sinh: Đồng Tháp  
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Điện thoại cơ quan: (08) 38 277 178  
 • Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Trung cấp TCKT.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • Năm 2003 - Nay: Thành viên HĐQT – Cty CP Ánh Dương Việt Nam : Tổng Giám đốc – Cty CP Ánh Dương Việt Nam.

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

 • Thành viên Hội đồng quản trị.
 • Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam.

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

 • Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Tân Ánh Dương Á Châu.
 • Thành viên CLB Doanh Nhân Sài Gòn.
Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,029% VĐL.

NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

 Họ và tên
  Quan hệ   Số cổ phần   Vốn điều lệ (%)
Nguyễn Đình Tuấn
 Chồng  10.000  0,059%
Đặng Phước Thành
 Anh  2.500.000  14,7%
Đặng Phước Thăng
 Anh  25.850  0,15%
Đặng Phước Thảo  Anh  82.980  0,49%
Đặng Phước Kim Lệ
 Chị  15.510  0,09%
PHÓ TỔNG GĐ THƯỜNG TRỰC – Ông Tạ Long Hỷ
 • Sinh ngày : 03 - 03 -1951
 • CMND : 020059062 cấp ngày 15/12/2005 tại CA TP. HCM
 • Nơi sinh : Vĩnh Phúc
 • Quốc tịch : Việt Nam
 • Dân tộc : Kinh
 • Nguyên quán : Vĩnh Phúc
 • Điện thoại cơ quan : (08) 38 277 178  
 • Trình độ văn hóa : 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cao học luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trước năm 1975
Tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam
Từ 1975 - 1998  Chủ Tịch UBND P.7 – Trưởng phòng Tư Pháp Quận 1
Từ 1998 - 2005
 • Trưởng Ban Pháp Chế – Tổng Cty Bến Thành
 • Phó phòng TC-HC Cty Fiditourist – Sài Gòn Tourist
 • Phó Giám Đốc KS Đặng Dung – Sài Gòn Tourist
Từ 2005 - 2007  Phó Giám đốc – Giám Đốc ĐH Taxi Vinasun
Từ 2007 - Nay
 •  Thành viên HĐQT – Công ty CP Ánh Dương VN
 • Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương VN
CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY
 • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
 • Phó Tổng Giám Đốc T/T Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
 • Giám đốc Vinasun Taxi
CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC
 • Chủ tịch Hiệp Hội Taxi TP.HCM
 • Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Tân Ánh Dương Á Châu

Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,006% VĐL

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
PHÓ TỔNG GĐ – Ông Trương Đình Quý
 • Sinh năm : 1959
 • CMND : 022238583 cấp ngày 21/11/1997 tại CA TP. HCM
 • Nơi sinh : TP. HCM
 • Quốc tịch : Việt Nam
 • Dân tộc : Kinh
 • Nguyên quán : Ninh Bình
 • Điện thoại cơ quan : (08) 38 277 178
Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn :
 • Thạc sỹ Khoa học - Quản lý
 • Cử nhân Luật
 • Cử nhân Kinh Tế Chính Trị
 • Đào tạo quản lý tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia
 • Viện ISCOS - Italia, Chương trình Fullbright của Harvard và ĐH Kinh Tế
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1977 - 1978
Cán bộ Đoàn phường 11 Quận 10
Từ 1978 - 1983  Bộ đội – Phòng Tuyên huấn Cục Chính Trị Bộ Tư Lệnh QK7
Từ 1983-1993
 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trường Đảng Quận Ủy Q.10
Từ 1994 - 2000
 • Hiệu Trưởng Trường VH Tôn Đức Thắng
 • Kiêm Thường Trực HĐQT
 • Phó Hiệu Trưởng Thường trực quyền
 • Hiệu Trưởng ĐH Tôn Đức Thắng
 • Trưởng Khoa ĐH Đại Cương
Từ 2000 - Nay
 • Thường trực ban chỉ đạo ISO – Công ty SJC
 • Giảng viên Quản trị DN các trường Đại học
 • Thành viên sáng lập HĐ sáng lập Trường ĐH Thương Mại & Công Nghiệp – P. Thương Mại – Công Nghiệp VN
 • Chuyên gia Quản trị ngành Nhân lực
 • Chuyên gia tư vấn Quản trị DN
 • Trọng tài viên Trọng tài Thương Mại Tp.HCM
 • Ủy viên HĐKH Viện KH Pháp lý và kinh doanh Quốc Tế
Từ 2007 - Nay
 •  Thành viên Hội đồng quản trị 
 • Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Ánh Dương VN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

 • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

 • Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM
 • Trọng tài viên Trọng Tài Thương Mại TP.HCM
 • Ủy viên Hội Đồng Khoa Học Trường Cán Bộ QLDN - VCCI
 • Ủy viên Hội Đồng Khoa Học Viện Khoa Học - Pháp lý và Kinh Doanh Quốc tế

Số cổ phần nắm giữ: 2.000 cổ phần, chiếm 0,012%VĐL

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
PHÓ TỔNG GĐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – Ông Trần Anh Minh
 • Sinh năm: 1965
 • CMND: 021567737 cấp ngày 7/10/1995 tại CA TP.  HCM
 • Nơi sinh: Ninh Thuận
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Nguyên quán: Thái Bình
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1989 - 1993
Kế Toán TH - TT Ứng dụng KHKT (Viện Khoa Học VN)
Từ 1994 - 1998 Kế Toán trưởng – Công ty TNHH TM Phương Lan (Computech Ltd)
Từ 1998 - 2003 P.GĐ Tài chánh & XK  - CTY CP TM Thành Đạt (Computech Jsc.)
Từ 2003 - 2005 P.GĐ kiêm kế toán trưởng – TT Tin Học Tocontap (CTY XNK Tạp phẩm Tp.HCM)
Từ 2005 - Nay
 • Cố vấn Tài chính
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương VN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY
 • Phó Tổng Giám Đốc  Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,29% VĐL

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
PHÓ TỔNG GĐ TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – Ông Huỳnh Văn Sĩ
 • Ông Huỳnh Văn SĩNăm sinh: 1957
 • CMND: 340001697 cấp ngày 4/1/1978 tại CA Đồng Tháp
 • Nơi sinh: Đà Nẵng
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế vận tải
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 1997 - 2002 
Cán bộ Phòng TC-LĐTC – XN Vận Tải Ôtô Đồng Tháp
Từ 2003 - Nay  Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

 • Phó Tổng Giám Đốc  Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,029 %VĐL

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
PHÓ TỔNG GĐ MARKETING – Ông Nguyễn Bảo Toàn
 • Sinh năm: 1976
 • CMND: 024166949 cấp ngày 22/7/2003 tại CA TP. HCM
 • Nơi sinh: Đồng Tháp
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1999 - 2002
Trưởng phòng CNTT – Cty Southern Cross VN
Từ 2003 - 2005 Trưởng phòng Tiếp Thị – Cty CP Ánh Dương VN
Từ 2005 - 2006  Giám Đốc – Công ty CP Phong Cách Việt
Từ 2007 - Nay
 Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương VN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

 • Phó Tổng Giám Đốc  Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,006 % VĐL

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
PHÓ TỔNG GĐ KHAI THÁC CHĂM SÓC ĐTT – Ông Đặng Thành Duy
 • Sinh năm : 1984
 • CMND: 023720973 cấp ngày 09/04/1999
 • Nơi sinh: Đồng Nai
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Trình độ chuyên môn : Quản Trị Kinh Doanh
 • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 2005 – 2006
Nhân viên CN Bình Dương
Từ 2006 – 2010 Trưởng CN Bình Dương
Ngày 16/03/2010
Phó Giám Đốc Phòng PT & CS ĐTT
Ngày 07/03/2011 Giám Đốc Phòng PT & CS ĐTT
Ngày 2012 – nay Phó Tổng GĐ Phòng PT & CS ĐTT

PHÓ TỔNG GĐ KINH DOANH DU LỊCH – Bà Đặng Phước Hoàng Mai
 • Giới tính: nữ
 • Sinh năm: 1974
 • CMND: 022972519 cấp ngày 25/08/1992 tại CA TP. HCM
 • Nơi sinh: TP HCM
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Cử nhân Luật

 QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1998 - 2004
Trưởng phòng Kinh doanh –Cty Fimexco Quận 1
Từ 2004 - 2005  Phó Giám đốc Công ty Mê Kông
Từ 2005 - 2006  Giám Đốc – Công ty TNHH Tây Dịch Vụ
Từ 2006 - Nay
 •  Luật sư  – Văn phòng Luật sư PH&D
 • Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương Việt Nam 

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY
 • Phó Tổng Giám Đốc  Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ: 1.230 cổ phần, chiếm 0,007% VĐL

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
PHÓ TỔNG GĐ KIÊM GĐ ĐIỀU HÀNH TAXI – Ông Nguyễn Văn Mác
  • Sinh năm: 1975
  • Nơi sinh: Đồng Tháp
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật  
  • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  T12/2006 - 10/2010 Phó phòng Điều hành Taxi
  T10/2010 – 12/2012 Giám đốc Chi nhánh 3
  12/2012 - 6/2014 Phó Giám đốc Điều hành Taxi
  6/2014 - 12/2016 Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa kiêm phó giám đốc Điều hành Taxi 
  1/2016 - 11/2020 Phó Giám đốc Điều hành Taxi
  11/2020 - nay Phó TGĐ Kiêm giám đốc Khối Điều Hành Taxi