Danh sách Khách hàng trúng thưởng

20/07/2015, 15:15

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 16/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0040 PHAN BẢO DUY 0935040xxx HEADPHONE ZIPPER
2 V0080 VĂN HỮU PHƯỚC 0906568xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0008 TRINH  0909089xxx Coupon Taxi Vinasun Green
4 V0104 SON QUOC  01637442xxx Coupon Taxi Vinasun Green
5 V0084 THANH TRI NGUYEN 0935922xxx Coupon Taxi Vinasun Green
6 V0064 CAO ĐĂNG HIẾU 0982000xxx Micro SD Card 16GB
7 V0088 PHAM CONG HOA 0935076xxx Micro SD Card 16GB
8 V0120 SON QUOC 01637442xxx USB OTG 8GB
9 V0056 HAGIO DAISUKE 0903372xxx USB OTG 8GB
10 V0128 ROSS PASCUZZO 01285290xxx USB OTG 8GB
11 V0080 VĂN HỮU PHƯỚC 0906568xxx USB
12 V0144 NGO THI THU HA 01675484xxx USB
13 V0024 QUANG HÀ 0925855xxx USB
14 V0124 TRAN THI CO  0905141xxx USB
15 V0130 QUYNH VAN 0903539xxx USB
16 V0156 LE HANH 0905212xxx USB
17 V0050 DUY NHAM 0914048xxx Micro SD Card 16GB
18 V0168 NGUYEN THANH HIEU  01282255xxx Micro SD Card 16GB
19 V0170 LE THU SUONG   0905382xxx IPAD MINI
20 V0179 ANH TAI   0905167xxx IPHONE 6

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 15/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0153 Gia The 0985412xxx HEADPHONE ZIPPER
2 V0209 John Son 0935121xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0034 Dung Nguyen  0963043xxx Coupon Taxi Vinasun Green
4 V0216 Lê Thịnh  01695607xxx Coupon Taxi Vinasun Green
5 V0027 Lê Văn Mạnh 0909061xxx USB
6 V0076 Hồ Nguyên Thuỷ  0905151xxx USB
7 V0083 Patrick Burns  0905639xxx USB
8 V0055 Đặng Quang Hoài Linh 0905161xxx USB
9 V0041 Oeyvind Forsbak  0909259xxx USB
10 V0160 Tan Ho  0905178xxx Micro SD Card 16GB
11 V0132 Nguyễn Thành Trung Nguyên 0902401xxx Micro SD Card 16GB
12 V0125 Nguyễn Nhật 0905877xxx Micro SD Card 16GB
13 V0048 CATHY 0935582xxx Ipad Mini
14 V0255 Kevin  0905741xxx Speaker
15 V0277 HANH PHUONG   01266636xxx Speaker

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 14/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0071 Nguyễn Đức Minh Tường 0905260xxx HEADPHONE ZIPPER
2 V0155 Nguyễn Thanh Vương 0933684xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0150 VINH TRAN  0905726xxx HEADPHONE ZIPPER
4 V0049 Trần Văn Anh Sinh 01202433xxx Điện thoại Evo
5 V0181 Le Phuong Dieu Thao 0905767xxx Speaker
6 V0169 Gia Tường 01206227xxx Coupon Taxi Vinasun Green
7 V0179 KHOA 01288545xxx Coupon Taxi Vinasun Green
8 V0013 Donald Keam 01693973xxx USB
9 V0060 TRAN VAN BINH 0905638xxx USB
10 V0069 NGUYEN VAN AN 0918180xxx USB
11 V0077 Nguyễn Đức Minh Tường 0905260xxx USB
12 V0079 Đình Hậu 0906568xxx USB
13 V0121 Wararak  0943092xxx USB
14 V0135 Phạm Việt Hưng  0902123xxx USB
15 V0165 Đỗ Van Khắc   0913540xxx USB
16 V0209 Mã Bình Phú    0938674xxx USB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 13/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0075 TRẦN XUÂN HẢI 01693206xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0095 LÊ KHOA 0903459xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0017 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 0934841xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
4 V0019 LUIS GARCIA 0909417xxx USB OTG 8GB
5 V0050 SHINYA ISOME 01213143523xxx USB
6 V0016 PHÚC 0942622xxx USB


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 12/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0021 VO THANH PHA 0911307xxx USB OTG 8GB
2 V0052 NGUYEN THI KIM LOAN 01262616xxx USB OTG 8GB
3 V0096 LÊ NHỰT QUANG 0905598xxx USB
4 V0090 ANH NGUYEN 0906455xxx USB OTG 8GB
5 V0097 PHAM KIM MY 0935319xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
6 V0100 HO XUAN QUAN 0938157xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 11/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0042 NGUYEN HOANG ANH 0908039xxx USB OTG 8GB
2 V0030 QUANG NGUYEN 0989235xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0010 PHẠM TRƯỜNG PHƯỚC 01683229xxx USB
4 V0054 TUNG NGUYEN 0932421xxx USB OTG 8GB
5 V0066 TRAN THI HOA 01226443xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
6 V0070 NGUYEN THANH TRINH 01218868xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN

 


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 10/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0077 LÊ ANH THY 0935555xxx USB OTG 8GB
2 V0049 NGUYỄN TRÂM ANH 0906510xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0065 LÊ XUÂN LỢI 01229588xxx USB
4 V0081 LAM HIEN TIN 0902772xxx USB
5 V0093 LÊ THANH THƯỜNG 0935218xxx USB
6 V0057 MAI HOÀNG AN 0934822xxx MICRO SD CARD 16GB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 09/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0024 DINH VIET VAN HAI 0903588xxx ĐIỆN THOẠI ECLIPSE
2 V0048 ĐỖ THẾ VIÊN 0905690xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0092 NGUYỄN TẤN THANH QUANG 0934841xxx USB
4 V0108 PHẠM KIỀU HƯNG 0905138xxx USB
5 V0072 ĐINH THỊ NGỌC YẾN 0905888xxx USB
6 V0040 LÊ ĐỨC MỚI 0906499xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
7 V0004 KEISUKE NAKAMURA 0942622xxx MICRO SD CARD 16GB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 08/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0095 NGÔ TRƯỜNG THỊNH 0905228xxx ĐIỆN THOẠI ECLIPSE
2 V0115 VƯƠNG ĐÌNH THỊNH 0985004xxx ĐIỆN THOẠI EVO
3 V0035 QUANG HÀ 0925855xxx HEADPHONE ZIPPER
4 V0030 PHAN THANH NAM 0945313xxx USB
5 V0060 TAN HO 0905178xxx USB
6 V0045 PHAN VAN ANH KHOA 01268002xxx USB
7 V0070 TP2107 0935602xxx SPEAKER


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 07/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0042 NGUYỄN SỸ TÙNG 01202625xxx ĐIỆN THOẠI ECLIPSE
2 V0033 PHAM THI BAO TAM 0905671xxx USB OTG 8GB
3 V0024 HUY TRAN 0983474xxx HEADPHONE ZIPPER
4 V0036 DUNG 0903811xxx USB
5 V0045 LÊ NGỌC LAN 0913124xxx USB
6 V0030 ĐẶNG NGỌC HẢI 0905676xxx USB
7 V0055 VU PHUONG THUY 0915117xxx MICRO SD CARD 16GB


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 06/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0061 NGUYEN THAI HUNG 0904398xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
2 V0077 ROSS PASCUZZO 01285290xxx USB OTG 8GB
3 V0033 VŨ TÚ UYÊN 01219309xxx HEADPHONE ZIPPER
4 V0005 NGUYEN THI HA SON 0977110xxx USB
5 V0013 NGUYEN THI THUY DUONG 0905835xxx USB
6 V0045 TRUONG NGUYEN NAM PHUONG 0905169xxx USB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 05/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0032 FOSTER DA NANG 0984609xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
2 V0082 NGUYỄN PHƯỚC THẢO 0905500xxx USB OTG 8GB
3 V0052 QUÁCH VIỄN DƯƠNG 01288010xxx HEADPHONE ZIPPER
4 V0057 KHUC THI HA THANH 0935612xxx USB
5 V0037 NGUYỄN QUANG KHẢI 0937231xxx USB
6 V0022 TRẦN QUANG HUY 0915116xxx USB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 04/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0038 NGUYỄN TUẤN VIỆT 0905096xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0021 VANESSA PHAM 0935739xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0009 NGUYỄN XUÂN TÙNG 0918184xxx USB
4 V0013 LEE YUH SING 0963788xxx USB
5 V0118 TRẦN THỊ VĨ  0905061xxx USB
6 V0086 VY NGO 01688226xxx USB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 03/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0010 ĐẶNG QUANG HÒAI LINH 0905161xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0054 LÊ BÙI QUANG VŨ 0909000xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0070 NGUYỄN TRẦN CHƯƠNG 0934946xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
4 V0058 PHAM CONG HOA 0935076xxx USB
5 V0062 NAMLUN 01666302xxx USB
6 V0078 ĐỖ NGUYÊN KHA 01239966xxx USB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 02/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0068 LÊ ANH THY 0935555xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0096 NGUYỄN ANH TUẤN 0939333xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0012 PHẠM TRƯỜNG PHƯỚC 01683229xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
4 V0036 HAGIO DAISUKE 0903372xxx USB
5 V0020 QUOC HUY 0905161xxx USB
6 V0088 PHẠM NGỌC THANH 01239091xxx USB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 01/08/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0065 MOOLEK 0934982xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0043 NGUYEN THANH DAT 01202379xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0013 GABRIEL 0906308xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
4 V0027 VO THI MINH NGUYET 0913742xxx USB OTG 8GB
5 V0089 TRUONG VAN QUOC VU 0974675xxx USB
6 V0047 TINH 0935283xxx USB
7 V0009 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 0935393xxx USB
8 V0029 NGUYỄN QUANG LIÊM 0913838xxx USB
9 V0069 LÊ NGUYỄN YẾN THÙY 0935697xxx USB


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 31/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0017 LÊ TẤN CƯỜNG 0905135xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0142 HO NGUYEN HOANG HUNG 0909747xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0027 TRẦN MẠNH TIẾN 0935336xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
4 V0012 LAVI 0909417xxx SPEAKER
5 V0102 DƯ VĂN HẢI 0903816xxx USB
6 V0087 VIET DOAN 0906601xxx USB
7 V0067 NGUYEN THI NGOC UYEN 0903536xxx USB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 30/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0075 DAO DUY TAN 0978718xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
2 V0090 LÊ ĐỨC MỚI 0906499xxx USB OTG 8GB
3 V0030 BRAD PITT 0965208xxx HEADPHONE ZIPPER
4 V0110 TRẦN NGUYÊN KHOA 0988199xxx USB
5 V0050 HỒ MẠNH THƯỜNG 0918329xxx USB
6 V0015 LÊ VĂN CÔNG 0983779xxx USB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 29/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0056 THANH VU 0912555xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0064 MINH NGUYEN 0905003xxx USB OTG 8GB
3 V0052 NGO LE QUOC VIET 0905058xxx HEADPHONE ZIPPER
4 V0044 NGUYEN THI THU HA  0905446xxx USB
5 V0068 MÃ BÌNH PHÚ 0938674xxx USB
6 V0080 CRAIG ANDERSON 0914029xxx USB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 28/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0034 LƯƠNG KHẮC ĐỊNH 0968231xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0026 LI PEI 0934993xxx USB OTG 8GB
3 V0004 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH  0935345xxx HEADPHONE ZIPPER
4 V0030 NGUYỄN TỈNH HƯNG 0972733xxx USB
5 V0032 NGUYEN THI CAM MINH 0983861xxx USB
6 V0022 HENRY YOU 01686975xxx USB

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 27/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0023 NGUYỄN TẤN THẠCH 0987104xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0001 TRUONG VAN DUNG 0905557xxx USB OTG 8GB
3 V0017 MAI HOÀNG AN 0934822xxx HEADPHONE ZIPPER
4 V0009 TRẦN TUẤN HÙNG 0989982xxx USB
5 V0013 TUẤN ĐẶNG 0913146xxx USB
6 V0037 TRƯƠNG THANH HẢI 0913494xxx USB


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 26/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0014 BELLA NGUYEN 0905123xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0058 THÙY DƯƠNG 0964929xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0030 KHẢI TRẦN 0935308xxx USB
4 V0020 THANH 0905050xxx USB
5 V0006 VŨ KHÁNH LÂM 0917226xxx USB
6 V0034 KEISUKE NAKAMURA 01213188xxx USB


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 25/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0025 ĐẶNG THỊ EM 0935311xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0043 PHAM DINH HAU 0905568xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0002 TRẦN ANH VŨ  0904861xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
4 V0039 NGUYỄN AN 0935648xxx SPEAKER
5 V0013 LÊ QUANG TÙNG 0936888xxx USB
6 V0037 NGUYEN NGOC PHONG 0916001xxx USB


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 24/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0030 TUNG NGUYEN 0932421xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0085 NGUYỄN VIẾT NGHIÊM  0989703xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0005 TRẦN THỊ VĨ 0905061xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
4 V0091 JOEY KING 0938801xxx USB OTG 8GB
5 V0017 THANH 0944020xxx USB
6 V0025 VŨ VIỆT ANH 01202601xxx USB


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 23/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0075 TRẦN XUÂN HẢI 01693206xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0095 LÊ KHOA 0903459xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0017 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 0934841xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
4 V0019 LUIS GARCIA 0909417xxx USB OTG 8GB
5 V0050 SHINYA ISOME 01213143523xxx USB
6 V0016 PHÚC 0942622xxx USB


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 22/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0025 KHAI 0903809xxx MICRO SD CARD 16GB
2 V0023 HỒ NGỌC DŨNG 0902707xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0031 NGUYỄN THÁI BÌNH 0983421xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
4 V0051 DƯƠNG 0979889xxx USB
5 V0047 TRẦN THIỆN TÀI 0932362xxx USB
6 V0019 HOÀNG NHẬT QUỐC 0913865xxx USB


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 21/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0008 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 0938501xxx SẠC DỰ PHÒNG
2 V0036 LE YUH SING 0963788xxx HEADPHONE ZIPPER
3 V0052 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO 0935865xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN
4 V0032 NINH 0914323xxx USB
5 V0056 NGUYỄN TUẤN VIỆT 0905096xxx USB
6 V0072 LÊ MINH HƯNG 0905999xxx USB


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 20/07/2015

STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0039 MOOLEK 0934982xxx USB
2 V0041 MAMEN SANCHEZ   0914961xxx USB
3 V0029 HUỲNH KHẢI HƯNG 0914747xxx USB
4 V0013 PHẠM VIỆT HƯNG 0902123xxx USB
5 V0043 JOHN SON 0935121xxx USB
6 V0023 DENNIS GRAY 0932575xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

NGÀY 19/07/2015

  
STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1 V0016 VÕ HOÀNG MINH 0935501xxx USB
2 V0034 NGÔ THỊ TUYẾT TRINH 0989228xxx USB
3 V0060 JUNIOR 0905743xxx USB
4 V0064 NGUYỄN KHÁNH 0983859xxx USB
5 V0072 NGUYỄN THANH VÂN 0912205xxx USB
6 V0022 ĐINH THỊ NGỌC YẾN 0905888xxx COUPON TAXI VINASUN GREEN