Bản tin nội bộ số 51/2014

04/12/2014, 09:24

Trong số này:
    • Lễ hội Truyền thống Vinasun và Tình yêu biển đảo
    • Những gương điển hình Doanh thu cao nhất công ty
    • Giải xe đẹp: "Cố công chùi rửa xe mình sáng choang"
    • Có một không khí văn nghệ như thế ở Vinasun
Xem BTNB số 51/2014: phần 1- phần 2


Trang 1 trên 4 1 2 3 4 »