Đại hội Đồng Cổ đông Vinasun thường niên 2017

28/04/2017, 15:27
dai-hoi-dong-co-dong-vinasun-thuong-nien-2017
Trình bày tại Đại hội, ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch HĐQT CTCP Ánh Dương Việt Nam đánh giá năm 2017 nền kinh tế vẫn tiềm tàng những bất ổn, khó lường. Môi trường kinh doanh sẽ có nhiều tác động lớn do nhiều luật và quy định liên quan đến hoạt động của Công ty, đến hoạt động đầu tư và kinh doanh được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực. Bối cảnh cạnh tranh không lành mạnh tiếp tục vô cùng khốc liệt với những yếu tố bất hợp lý về quản lý, cơ chế, chính sách.
Năm 2017, Vinasun đưa ra một kế hoạch kinh doanh thấp hơn kế hoạch đề ra và thực hiện của các năm trước là 204,8 tỷ đồng, giảm 22% so với kế hoạch và giảm 34% so với thực hiện năm 2016.

thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-vinasun-2017

bieu-quyet-co-dong-vinasun-2017

bo-phieu-co-dong-vinasun-2017Trang 5 trên 13 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »