Kết quả hàng tuần cuộc thi Lái xe tranh tài - Xế hộp trao tay (đợt 2)

06/02/2020, 15:28

TUẦN 1 - 2020 (6/2/2020 đến 12/2/2020)

1. Số dự thưởng 20966
Lái xe: Hoàng Sỹ Thanh CN: 3 Đội: NQ 33

2. Số dự thưởng 44302
Lái xe: Võ Hải Sơn CN: 6 Đội: NQ 18

3. Số dự thưởng 57057
Lái xe: Lợi Hoàng Sanh CN: 8 Đội: NQ 2

4. Số dự thưởng 81586
Lái xe: Trần Dương Vũ CN: Phú Yên Đội: PY 1

5. Số dự thưởng 59814
Lái xe: Trần Hoàng Toàn CN: 8 Đội: NQ 3

----------------------------------------------------------------------------

TUẦN 2 - 2020 (13/2/2020 đến 19/2/2020)

1. Số dự thưởng 056043

Lái xe:   Nguyễn Hùng Oai             CN: 8                     Đội: 60

2. Số dự thưởng 040912

Lái xe: Phạm Kim Sơn                     CN: 5                     Đội: NQ 54

3. Số dự thưởng 005606 (ĐÃ NGHỈ VIỆC) - 063598

Lái xe:   Trần Văn Tuấn                   CN: 1                    Đội: NQ 16

Lái xe: Dương Chí Vỹ                  CN: 8                   Đội: NQ 59

4. Số dự thưởng 127874

Lái xe: Đặng Trọng Chính               CN: 5                     Đội: NQ 47

5. Số dự thưởng 095073

Lái xe: Nguyễn Văn Thắng            CN: 1                   Đội: NQ 15

----------------------------------------------------------------------------

TUẦN 3 - 2020 (20/2/2020 đến 26/2/2020)

1. Số dự thưởng 151800

Lái xe:   Nguyễn Quốc Đạt            CN: Bình Dương Đội: BD 4

2. Số dự thưởng 151638

Lái xe: Hà Mạnh Huề                       CN: Bình Dương Đội: BD 3

3. Số dự thưởng 061807

Lái xe:   Nguyễn Văn Thảo            CN: 8                     Đội: NQ 52

4. Số dự thưởng 129551

Lái xe: Phạm Thanh Quan             CN: 6                     Đội: 5

5. Số dự thưởng 235230

Lái xe:   Trương Anh Tuấn             CN: 8                    Đội: NQ 50

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 4 - 2020 (27/2/2020 đến 04/03/2020)

1. Số dự thưởng 263265

Lái xe:   Nguyễn Công Lưu                           CN: Vũng Tàu     Đội: VT 1

2. Số dự thưởng 259620

Lái xe:  Lê Minh Hùng                                     CN: VCAR            Đội: VCAR 3

3. Số dự thưởng 310287

Lái xe:   Nguyễn Hoài Thương                    CN:  6                    Đội: NQ 60

4. Số dự thưởng 070001

Lái xe:  Nguyễn Văn Trung                            CN: Đồng Nai     Đội: DN 5

5. Số dự thưởng 292131

Lái xe:   Lê Hoàng Giang                                CN: 4                    Đội: NQ 34

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 5 - 2020 (05/03/2020 đến 11/03/2020)

1. Số dự thưởng 001059

Lái xe:   Trương Vĩnh Phú                             CN: 1                     Đội: 34

2. Số dự thưởng 381261

Lái xe:  Từ Tấn Tài                                             CN: 5                     Đội: NQ 20

3. Số dự thưởng 354006

Lái xe:   Đỗ Thành Băng                 CN: 1                    Đội: NQ 14

4. Số dự thưởng 250215

Lái xe:  Nguyễn Tuấn Anh                             CN: Đà Nẵng       Đội: 05

5. Số dự thưởng 291242

Lái xe:   Lâm Văn Dần                                     CN: 4                     Đội: NQ 11

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 6 - 2020 (17/09/2020 đến 23/09/2020)

1. Số dự thưởng 471374

Lái xe:   Võ Minh Châu                           CN: 8                     Đội: NQ27

2. Số dự thưởng 193929

Lái xe:  Phạm Tăng Phước Tâm                                            CN: 3                     Đội: 61

3. Số dự thưởng 130070

Lái xe:   Nguyễn Hoàng Danh               CN: 6                    Đội: 65

4. Số dự thưởng 079141

Lái xe:  Nguyễn Thanh Tồng                          CN: Kiên Giang       Đội: KG2

5. Số dự thưởng 426015

Lái xe:   Nguyễn Khánh                                    CN: VCAR                     Đội: VCAR5

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 7 - 2020 (24/09/2020 đến 30/09/2020)

1. Số dự thưởng 499189

Lái xe:   Đỗ Văn Tiên                           CN: 1                   Đội: NQ39

2. Số dự thưởng 304096

Lái xe:  Võ Tấn Cường                                         CN: 6                     Đội:5

3. Số dự thưởng 150407

Lái xe:   Phạm Văn Đồng               CN: Bình Dương                   Đội:  BD2

4. Số dự thưởng 413162

Lái xe:  Nguyễn Minh Hiếu                          CN: Đà Nẵng       Đội: ĐN5

5. Số dự thưởng 538627

Lái xe:   Đặng Anh Hoàng                                  CN: 8                     Đội: NQ3

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 8 - 2020 (01/10/2020 đến 07/10/2020)

1. Số dự thưởng 0023260

Lái xe:   Phan Thanh Lâm                           CN: 3                   Đội: NQ49

2. Số dự thưởng 310985

Lái xe:  Trương Thanh Phong                                         CN: 6                     Đội: NQ60

3. Số dự thưởng 381574

Lái xe:   Nguyễn Đình Sĩ              CN: 5                   Đội: NQ21

4. Số dự thưởng 563885

Lái xe:  Dương Minh Sơn                          CN: 1       Đội: 99

5. Số dự thưởng 587738

Lái xe:   Lê Tuấn Hải                                 CN: 5                     Đội:NQ29

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 9 - 2020 (08/10/2020 đến 14/10/2020)

1. Số dự thưởng 609644

Lái xe:  Nguyễn Thành Phát                                        CN: 8                     Đội: NQ52

2. Số dự thưởng 202794

Lái xe:   Đoàn Ngọc Hùng              CN: 4                   Đội: NQ10

3. Số dự thưởng 622433

Lái xe:  Trần Tấn Bình                          CN: KH       Đội: KH1

4. Số dự thưởng 589201

Lái xe:   Nguyễn Kỳ Hưng                                CN: 5                     Đội:NQ47

5. Số dự thưởng 233882

Lái xe:   Nguyễn Thành Thắng                                CN: 8                     Đội:NQ28

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 10 - 2020 (15/10/2020 đến 21/10/2020)

1. Số dự thưởng 759102

Lái xe:  Trần Văn Đại                                        CN: ĐÀNG NẴNG                     Đội: 5

2. Số dự thưởng 593702

Lái xe:   Nguyễn Minh Hoan              CN: 6                   Đội: NQ18

3. Số dự thưởng 464827

Lái xe:  Nguyễn Minh Hoàng                        CN: 7       Đội:NQ11

4. Số dự thưởng 709591

Lái xe:   Nguyễn Xuân Hoàng                              CN: 1                     Đội:NQ40

5. Số dự thưởng 378870

Lái xe:   Nguyễn Văn Khánh                                CN: 5                     Đội:63

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 11 - 2020 (22/10/2020 đến 28/10/2020)

1. Số dự thưởng 523425

Lái xe:  Hoàng Tiến Lộc                                       CN: 6                     Đội: NQ17

2. Số dự thưởng 318786

Lái xe:   Đặng Văn Ngây              CN: 5                   Đội: NQ20

3. Số dự thưởng 581469

Lái xe:  Tô Quốc Dũng                     CN: 3       Đội:NQ49

4. Số dự thưởng 283336

Lái xe:   Lê Huy Viên                              CN: 3                     Đội:NQ31

5. Số dự thưởng 311017

Lái xe:   Nguyễn Văn Lục Anh                                CN: 6                     Đội:NQ7

---------------------------------------------------------------------------

TUẦN 12 - 2020 (29/10/2020 đến 04/11/2020)

1. Số dự thưởng 695573

Lái xe:  Nguyễn Ngọc Trọng                                 CN: VCAR                     Đội: VCAR0

2. Số dự thưởng 307813

Lái xe:   Nguyễn Văn Bình            CN: 6                   Đội: NQ25

3. Số dự thưởng 316863

Lái xe:  Bùi Hoàng Hải                      CN: 3        Đội: NQ49

4. Số dự thưởng 722282

Lái xe:   Lê Văn Long                             CN: 7                     Đội: NQ6

5. Số dự thưởng 414888

Lái xe:   Ngô Hữu Nghĩa                              CN: ĐN                     Đội:ĐN2Trang 1 trên 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »