Tuyển tập bài hát hát mừng ngày vui truyền thống taxi Vinasun & tình yêu biển đảo

01/10/2014, 14:30

09 Bài Hát Truyền Thống Taxi Vinasun

1. Taxi Vinasun mười hai mùa xuân - Nhạc: Sông Trà; Lời: Đặng Phước Thành 

 

2. Tâm sự của tôi (tài xế Vinasun) - Nhạc: Sông Trà; Lời: Đặng Phước Thành

 

3. Bài ca điều hành tiếp thị - Nhạc: Sông Trà; Lời: Đặng Phước Thành

 

4. Chàng trai Vinasun numberone - Nhạc và lời: Đình Văn

 

5.Yêu anh tài xế Vinasun - Nhạc: Sông Trà; Lời: Đặng Phước Thành

 

6. Vinasun nỗi lòng người lái xe - Sáng tác: Đình Văn

 

7. Những vì sao Vinasun -  Nhạc và lời: Đình Văn

 

 

8. Vinasun con đường một thương hiệu - Nhạc và lời: Đình Văn

 

9. Ngày vui truyền thống Vinasun - Nhạc: Sông Trà; Lời: Đặng Phước Thành

 

VNS News