Vinasun Corp.Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2016

22/07/2016, 15:09


Công ty CP Ánh Dương Việt Nam vừa được bình chọn trong “TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016”. Công ty cũng thuộc nhóm 10 doanh nghiệp được Ban tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương do 5 năm liền được bình chọn vào TOP 50 này. Lễ vinh danh được xem như một sự tổng kết chuyên sâu về hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp.

TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là chương trình thường niên khảo sát chuyên sâu nhằm tìm kiếm và xếp hạng các công ty niêm yết có thành tựu lớn trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện qua các chỉ số tài chính cơ bản; khuyến khích các doanh nghiệp có quản trị doanh nghiệp và chiến lược tốt để đưa doanh nghiệp tăng trưởng bền vững; tìm kiếm những gương mặt lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và tư duy đột phá tạo tiền đề cho các công trình nghiên cứu khác về doanh nghiệp của Nhịp Cầu Đầu Tư trong tương lai.

Để đánh giá tốt nhất hiệu quả kinh doanh của các công ty được chọn khảo sát, Hội đồng khảo sát căn cứ vào 3 tiêu chí: (1) Tăng trưởng doanh thu; (2) Bình quân 3 năm về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu - ROE; (3) Bình quân 3 năm về lợi nhuận trên vốn - ROC. Theo BTC, Vinasun Corp. có tỉ lệ trung bình 3 năm 2013-2015 cho 3 chỉ số đánh giá xếp hạng là 16,2% tăng trưởng doanh thu, 23,7% ROE và 192,4% ROC được xếp hạng 27 trong TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2016.

Trang 1 trên 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »