Vinasun Taxi đạt giải TOP 10 Doanh nghiệp được tin dùng nhất Việt Nam 2022

26/07/2022, 15:57

Chiều ngày 22/7/2022, tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra Lễ biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức tiêu biểu Việt Nam 2022 nhằm ghi nhận, biểu dương tinh thần những cống hiến, đóng góp của các đơn vị, cá nhân đã có những thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế hiệu quả, có tầm nhìn, tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chủ động ứng dụng cộng nghệ 4.0, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 

vinasun-taxi-dat-giai-top-10-doanh-nghiep-duoc-tin-dung-nhat-viet-nam-2022

Vinasun Taxi được trao tặng Giấy chứng nhận Top 10 doanh nghiệp được tin dùng nhất Việt Nam

 

Lễ biểu dương được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, Uỷ ban hợp tác KT Châu Á-Thái Bình Dương, Viện Khoa Học Phát triển Nhân Tài và Trí Tuệ Việt phối hợp cùng một số cơ quan, đơn vị tổ chức thường niên. Chương trình là cầu nối hiệu quả giúp các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, quảng bá thương hiệu, nâng cao vị thế trên thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh, nhằm xây dựng chiến lược phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hưởng ứng tinh thần của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 4/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

Vinasun Taxi đạt giải TOP 10 Doanh nghiệp được tin dùng nhất Việt Nam 2022

Chứng nhận Vinasun Taxi đạt top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam 2022

Trang 1 trên 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »