Giá cước

Giá cước Vinasun Taxi hiện hành được áp dụng kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2013 được tính như sau:

Biểu phí cơ bản: dành cho xe 4 chỗ

  TOYOTA VIOS
Giá mở cửa 11.000 đồng/ 687m
Trong phạm vi 30km 16.500 đồng/km
Từ km thứ 31 trở đi 12.400 đồng/km

    Biểu phí cơ bản: dành cho xe 7 chỗ

       TOYOTA INNOVA J  TOYOTA INNOVA G
    Giá mở cửa  11.000 đồng/ 667m  12.000 đồng/ 667m
    Trong phạm vi 30km  17.000 đồng/km  18.500 đồng/km
    Từ km thứ 31 trở đi 14.400 đồng/km  15.400 đồng/km