Quảng cáo bằng LCD

Quảng cáo bằng LCD trên Taxi Vinasun
  • Màn hình LCD được gắn trên trần xe taxi.
  • Kích thước 7 inches.
  • Màn hình LCD độ sáng và tương phản cao, tích hợp sẵn bộ đọc/phát SD Technology, thiết kế đặc biệt để sử dụng trên xe taxi.
  • Thông tin liên hệ: (028) 38 277 178 - ext: 217 - số trực tiếp: (028) 39 526 428 hoặc email: quangcao@vinasuntaxi.com

Các câu hỏi thường gặp
Tần suất lặp lại của 1 TVC quảng cáo là bao nhiêu lần trong ngày?

Mỗi 1 TVC quảng cáo của quý khách hàng sẽ được lặp lại sau mỗi 8 phút và tính trung bình sẽ lặp lại 68 lần trong 1 ngày.

Thời gian phải gửi TVC quảng cáo là trước bao nhiêu ngày so với ngày dự kiến chạy quảng cáo?


Khách hàng phải gửi TVC quảng cáo trước 15 ngày so với ngày dự kiến quảng cáo, trong vòng 15 ngày đó sẽ có những xe đã chạy TVC quảng cáo của khách hàng nhưng phải sau 15 ngày thì mới đầy đủ.