Thủ tục làm thẻ

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  • Ký 2 bản hợp đồng (theo mẫu Vinasun phát hành) và các mẫu phụ lục đính kèm.
  • Cung cấp giấy phép ĐKKD (photo)
  • Giấy ủy quyền (nếu có)
  • Ký quỹ 5.000.000đ (tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Vinasun).

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  • Ký 2 bản hợp đồng (theo mẫu Vinasun phát hành) và các mẫu phụ lục đính kèm.
  • Bản sao CMND hoặc Passport của người ký hợp đồng.
  • Bản sao hộ khẩu.
  • Ký quỹ 5.000.000đ (tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Vinasun).