Kết quả hàng tuần cuộc thi Lái xe tranh tài - Xế hộp trao tay

30/09/2019, 15:17


GIẢI TUẦN 1 (3/10 đến 9/10/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32G

1. Số dự thưởng 060490

Lái xe: Nguyễn Văn Tâm               CN: 7                                      Đội:  NQ5

2. Số dự thưởng 029005

Lái xe: Mai Văn Sơn                        CN: 4                                     Đội:  98

3. Số dự thưởng 098067

Lái xe:   Trần Duy Khánh               CN: Quảng Ngãi                Đội: QN1

4. Số dự thưởng 083617

Lái xe: Nguyễn Văn Trình             CN: Đà Nẵng                     Đội: 03

5. Số dự thưởng 017477

Lái xe: Nguyễn Anh Tuấn              CN: 2                                     Đội: NQ9

-----------------------------------

 

 

Trang 1 trên 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »