Kết quả hàng tuần cuộc thi Lái xe tranh tài - Xế hộp trao tay

30/09/2019, 15:17


GIẢI TUẦN 1 (3/10 đến 9/10/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32G

1. Số dự thưởng 060490

Lái xe: Nguyễn Văn Tâm               CN: 7                                      Đội:  NQ5

2. Số dự thưởng 029005

Lái xe: Mai Văn Sơn                        CN: 4                                     Đội:  98

3. Số dự thưởng 098067

Lái xe:   Trần Duy Khánh               CN: Quảng Ngãi                Đội: QN1

4. Số dự thưởng 083617

Lái xe: Nguyễn Văn Trình             CN: Đà Nẵng                     Đội: 03

5. Số dự thưởng 017477

Lái xe: Nguyễn Anh Tuấn              CN: 2                                     Đội: NQ9

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 2 (10/10 đến 16/10/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32G

1. Số dự thưởng 050966

            Lái xe: Tạ Minh Long                     CN: 6  Đội: NQ 18

2. Số dự thưởng 053663

            Lái xe: Nguyễn Minh Đức             CN: 6  Đội: NQ 38

3. Số dự thưởng 041762

            Lái xe: Nguyễn Đình Tuấn Anh   CN: 5  Đội: NQ 29

4. Số dự thưởng 129999

            Lái xe: Huỳnh Xuân Sơn               CN: 3  Đội: NQ 4

5. Số dự thưởng 170223

            Lái xe: Lê Phước Khang               CN: 8 Đội: NQ 2

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 3 (17/10 đến 23/10/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32G

 

1. Số dự thưởng 047427

Lái xe: Nguyễn Thanh Hồ CN: 6 Đội: 5

2. Số dự thưởng 225813

Lái xe: Nguyễn Trọng Hoàng CN: 2 Đội: NQ44

3. Số dự thưởng 007105

Lái xe: Ngô Thế Quốc Cường CN: 1 Đội: NQ39

4. Số dự thưởng 235916

Lái xe: Trần An Bình CN: 3 Đội: NQ4

5. Số dự thưởng 092686

Lái xe: Lê Hoàng Phương CN: VCAR Đội: VCAR 7

-----------------------------------

GIẢI TUẦN 4 (24/10 đến 30/10/2019): MỖI GIẢI LÀ 1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A30 – 32G
1. Số dự thưởng 336158
            Lái xe: Phạm Chí Công                    CN: 3  Đội: NQ 24
2. Số dự thưởng 288043
            Lái xe: Hoàng Thành             CN: Bình Dương  Đội: BD5
3. Số dự thưởng 279514
            Lái xe: Đặng Anh Hoàng    CN: 8  Đội: NQ 3
4. Số dự thưởng 161541
            Lái xe: Nguyễn Tấn Thành            CN: 6  Đội: NQ 7
5. Số dự thưởng 170223
            Lái xe: Lưu Anh Đại            CN: Bình Dương  Đội: BD5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trang 1 trên 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »