Thời gian tổ chức Lễ hội truyền thống Vinasun Taxi 2014 tại các chi nhánh

28/10/2014, 16:55

 

Lễ hội truyền thống Vinasun Taxi lần thứ 12 cấp Chi nhánh được tổ chức từ ngày 27/10/2014 đến ngày 06/11/2014.

Địa điểm tổ chức lễ hội các chi nhánh tại TP. HCM (CN1 đến CN12) tại: tầng 1, tầng 2 Nhà hàng Hai Lúa – số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM từ ngày 27/10/2014 đến ngày 08/11/2014.

Riêng 03 chi nhánh:

- Vũng Tàu được tổ chức tại số 11 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu trong 02 ngày 3-4/11/2014.

- Bình Dương được tổ chức tại Bình Dương trong 02 ngày 4-5/11/2014.

- Đồng Nai được tổ chức tại Nhà hàng Đồng Quê, tỉnh Đồng Nai trong 02 ngày 5-6/11/2014.