Thời gian tổ chức Lễ hội truyền thống Vinasun Taxi 2014 tại các chi nhánh

Thời gian tổ chức Lễ hội truyền thống Vinasun Taxi 2014 tại các chi nhánh

Lễ hội truyền thống Vinasun Taxi lần thứ 12 cấp Chi nhánh được tổ chức từ ngày 27/10/2014 đến ngày 06/11/2014.

Địa điểm tổ chức lễ hội các chi nhánh tại TP. HCM (CN1 đến CN12) tại: tầng 1, tầng 2 Nhà hàng Hai Lúa – số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM từ ngày 27/10/2014 đến ngày 08/11/2014.

Riêng 03 chi nhánh:

- Vũng Tàu được tổ chức tại số 11 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu trong 02 ngày 3-4/11/2014.

- Bình Dương được tổ chức tại Bình Dương trong 02 ngày 4-5/11/2014.

- Đồng Nai được tổ chức tại Nhà hàng Đồng Quê, tỉnh Đồng Nai trong 02 ngày 5-6/11/2014.

Xem thêm