Vinasun sẽ đầu tư thêm 1.100 xe taxi, ra mắt ứng dụng Vinasun App

25/04/2015, 11:17
(TBKTSG Online) - Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 266 tỉ đồng trong 2015. Năm nay hãng taxi này lên kế hoạch đầu tư thêm tối thiểu 1.100 xe, đồng thời cũng thanh lý 700 xe.

Dự kiến, đến cuối năm 2015 hãng có tổng cộng 6.129 xe taxi.

Kế hoạch này được Vinasun đưa ra trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 diễn ra hôm nay 24-4.

 


Đòan chủ tịch ĐHĐCĐ TN 2015

Báo cáo cổ đông tại đại hội ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vinasun cũng cho biết, năm 2014 tổng doanh thu của công ty đạt 3.770 tỉ đồng, vượt 9% so với kế hoạch và tăng 19,38% so với năm 2013, lợi nhuận sau thuế đạt 314 tỉ đồng vượt 22,15% so với kế hoạch và tăng 39,86 % so với năm 2013.

Năm 2014, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% và tạm ứng đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ 10%, thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 435 tỉ đồng lên 565,5 tỉ đồng (theo tỷ lệ 100 cổ phiếu được chia thêm 30 cổ phiếu).

Về kế hoạch năm 2015, Vinasun đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.888 tỉ đồng tăng 3,1% so với năm 2014, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 266 tỉ đồng.

Đồng thời, công ty này cũng xin ý kiến cổ đông tăng vốn điều lệ từ 565,5 tỉ lên 678,6 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng, theo tỷ lệ 100 cổ phiếu được thêm 20 cổ phiếu. Tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch tăng vốn điều lệ.


Ứng dụng Taxi App. của Vinasun Taxi
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách, tại đại hội cổ đông, hãng đã ra mắt ứng dụng gọi xe taxi với tên gọi Vinasun App, ứng dụng này chạy được trên các hệ điều hành iOs , Android, Windows phone …

Ứng dụng này sẽ giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn cho việc đặt xe thông qua điện thoại smart phone, ngoài các kênh gọi xe qua tổng đài, qua nhân viên điều hành…

 

 

Trang 1 trên 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »